Lørdag 21.10.2017 kl 10:52


192 kommuner har utvidet båndtvang

Skrevet av: Inger Lise Walle

Mandag 21. august opphører den ordinære båndtvangen, men mange av landets kommuner har utvidet båndtvangsregelen. Norsk Kennel Klub har utviklet et kart, som gjør det enkelt å se hvordan reglene er i de forskjellige kommunene.


Båndtvangsreglene er mange og varierte. Mandag 21. august kan du for eksempel igjen gå med hunden løs i Nittedal kommune, men følger du en av turstiene over til nabokommunen Gjerdrum, må du stoppe på grensen og sette bånd på hunden. Her varer båndtvangen frem til oktober.

– Gjerdrum er en av de mange kommunene som har innført egne båndtvangsregler, hvor flere av nabokommunene ikke har sett behovet for en slik forskrift. Eksempler som dette finnes det mange av rundt om i landet, sier administrerende direktør i Norsk Kennel Klub, Trine Hage.


Oversikt over kommunene

Det er hundeloven som gir kommunene mulighet til å utvide reglene lokalt, det gjør at variasjonene i regler blir veldig store, noe som ikke minst gjør det vanskelig for hundeeiere rundt om i landet å ha kontroll på reglene der de tar med hunden sin. Norsk Kennel Klub har derfor utviklet et kart som inneholder informasjon om de ulike reglene.

– Båndtvangskartet gir en unik oversikt til alle landets hundeeiere om hvilke båndtvangsregler som gjelder i den kommunen de ønsker å gå på tur med hunden sin. Reglene varierer fra kommune til kommune, og frem til nå har det vært nærmest en umulig oppgave å få en oversikt for folk flest, sier Hage.

Du finner kartet HER.


Ulovelige forskrifter

I tillegg til å vise hvilke regler som gjelder i hver enkelt kommune, gir også kartet informasjon om hvilke kommuner som har forskrifter som er strengere enn det hundeloven gir rom for, og som dermed kan være ulovlige.

– Vår jurist har gått igjennom kommunene og kommet frem til at hele 26 av landets kommuner har forskrifter som ikke er forenlige med det hundeloven tillater. Disse forskriftene er potensielt ulovlige, og i kommunene hvor dette er tilfellet må de endre på reglene så raskt som mulig, sier Hage.


Kommunene må kompensere

I noen tilfeller er det helt nødvendig å utvide båndtvangsregelen, for eksempel for å bevare velferden til andre dyr.

– Dyrevelferdsloven er klar på at vi har et ansvar for å sørge for at hundene skal kunne utøve sitt naturlige levesett, altså løpe fritt. Hvis kommunene gjør dette umulig ved innføring av ytterligere båndtvangsregler, må de kompensere for dette ved å opprette områder hvor hundene kan bevege seg fritt, sier Hage.


Ta hensyn

Hundeloven er helt klar på at hunder bare kan være løse når de blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte. De skal holdes under slikt tilsyn at de kan hindres i å drive eller forfølge vilt. Selv om den ordinære båndtvangen opphører, bør hundeeiere vise hensyn, og sørge for å ha kontroll på hunden uten bånd.
Hunden login

Temalinker