Lørdag 21.10.2017 kl 10:33


Hunder kan smitte rein

Skrevet av: Inger Lise Walle

Jegere er redd for at hundespann kan ta med seg skrantesjuke til landets største villreinområde.


Reinsdyrjakta er akkurat i gang, men jegerne på vestsiden av Hardangervidda er bekymret for at skrantesjuka har spredd seg fra Nordfjella.

– Da har vi virkelig et problem, sier leder i Ullensvang fjellstyre, Steinar Langesæter til NRK.

Skrantesjuka ble oppdaget på noen individer i en av to villreinstammer i Nordfjella. Denne flokken, som er på over 2000 dyr, skal nå slaktes.

Skrantesjuke er dødelig for hjortedyr, men den har aldri smittet til mennesker. Verken fra dyr eller kjøtt. Allerede i mars sa biolog, Olav Strand i NINA, at skrantesjuka i Nordfjella allerede kunne vært smittet til villreinflokkene på Hardangervidda.


Redd for at hunder kan spre sykdommen

Langesæter mener Mattilsynet burde ha vært på banen både tidligere og tydeligere.

– Det skulle ha blitt gjort noe tidligere når det gjelder avgrensning av trafikk som kan spre smitte. Hundespann som konkurrerer i Nord-Amerika, der skrantesjuke er utbredt, kan ta med seg smitte. Hunder spiser reinsdyrmøkk, bein og horn. Slik det er i dag kan hunder gå i Nordfjella, og på vidda uten restreksjoner. Vi ønsker det, men det ble ikke gjort noe med. Det er litt rart, sier han til NRK.


Skal ta prøver

I år er alle jegere utstyrt med prøvesett. Det skal tas prøver av alle voksne dyr som blir felt, også i området der sykdommen ikke er påvist.

– Vi er veldig spente på å se om dette har spredd seg til Hardangervidda, sier jeger Vidar Riber frå Eidfjord til NRK.

Ribe har jaktet i området Eidsfjord fjellstyre har forvaltet i lang tid. De siste årene har antallet dyr minsket på vestsiden av vidda.


Har iverksatt tiltak

Mattilsynet har rådført seg med et stort panel av vitenskapsfolk om hva de bør gjøre med skrantesjuka og smitte. De mener at andre dyr mest sannsynlig betyr lite for smittespredning.

– Ett av de viktigste tiltakene er å hindre forflytning av levende hjortedyr, sier avdelingsdirektør, Karen Johanne Baalsrud.

Det er satt opp informasjonsplakater i Nordfjell-området, som forklarer at man skal unngå kontakt mellom hunder og kadaver av hjortevilt.

– Vi mener derfor at vi har gitt klare råd om hunder i området, sier Baalsrud til NRK.

Mattilsynet håper å få samlet inn omtrent 20 000 prøver denne høsten. Langesæter håper prøvene vil bli brukt flittig.

– Det er i alles interesse å vite om dyret de har skutt er bærer av sykdommen, sier han.
Hunden login

Temalinker