Hofteleddsdysplasi (HD)

Dysplasi betyr mangelfull utvikling, i dette tilfellet mangelfull utvikling av hofteleddet. Lidelsen kan komme på bare en eller på begge hofteleddene. HD skyldes for en stor del arvelige faktorer, men mange glemmer at hundens oppvekstmiljø også har stor betydning for utviklingen av sykdommen.Dysplasi betyr mangelfull utvikling, i dette tilfellet mangelfull utvikling av hofteleddet. Lidelsen kan komme på bare en eller på begge hofteleddene. HD skyldes for en stor del arvelige faktorer, men mange glemmer at hundens oppvekstmiljø også har stor betydning for utviklingen av sykdommen.

Sykdommen hofteleddsdysplasi, forkortet til HD, oppstår når hofteskålen og lårhodet ikke passer til hverandre slik som de skal. Da dannes lett sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger, som er kroppens forsøk på å stabilisere leddet. Det kan også oppstå unormal slitasje inne i hofteleddet, noe som igjen kan gi unormale trykkbelastninger på deler av leddet. Det finnes fem ulike grader av denne defekten, alt etter om hunden har normale hofteledd eller større eller mindre avvik fra det normale.

En sykdom som utvikler seg med alder

Det er ikke mulig å si at en valp er fri for HD. Den manglende utviklingen av hofteskåle og ledd blir først synlig på røntgenbilde etter hvert som valpen blir eldre. Det er heller ikke mulig å si at en hund har HD uten at den er røntgenfotografert. Enkelte hunder er halte og har en dårlig bevegelsesmønster som har en bakgrunn i helt andre ting enn HD og hunder kan ha sterk HD uten at dette er synlig på hunden i hverdagen.

Det er ikke mulig å se om en hund har HD eller ikke med det blotte øyet

Hvorfor får en hund HD?

Utviklingen av HD skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Arvbarheten for HD er i overkant av 20%. Dette betyr at også andre faktorer virker inn for om hunden utvikler HD eller ikke. 20% er en meget høy arvbarhet og man tror at en hund ikke kan utvikle HD med mindre den har gener for dette. Like viktig er det å være klar over at til tross for at en hund har gener for å utvikle HD så trenger den ikke å utvikle symptomer, dersom miljøet har vært optimalt fra valpekassa til HD-fotografering.

Hofteleddet raderes fra A til E

Dersom hofteskål og lårhode passer perfekt sammen er hunden fri for HD og får grad A. Dersom skål og kule er normale, men ikke har samme perfekte tilpasning som hos den første hunden, er hunden fremdeles HD-fri med får grad B. Mindre forandringer i passformen blir grad C som er svak HD. Dersom det ikke er sekunderforandringer i form av forkalkninger i leddet, vil hunden trolig kunne leve et helt normalt liv uten begrensinger. Blant annet så godtas det at politiets tjenestehunder har gard C uten sekunderforandringer. Er forandringene litt større får hunden grad D som er middels HD og er forandringene store får hunden grad (E) som er grad av HD. Noen hunder med grad E kan leve et langt og godt liv, andre har så store forandringer at den har både smerter og bevegelsesproblemer.

HD-undersøkelse

Avlesningen skjer på grunnlag av røntgenbilder. Bildene tas hos lokale veterinærer og sendes Norsk Kennel Klub (NKK) for avlesning. Hunden må være ID-merket. Dette kan gjøres samtidig med røntgenundersøkelsen. Hunden får en beroligende sprøyte slik at den er helt avslappet i muskulaturen før bildene tas. Hunden må ha nådd en viss minimumsalder før den kan røntgenfotograferes for offisiell HD-avlesning. For de fleste rasene er denne minimumsalderen 12 mnd, mens den for noen store raser er 18 mnd. Dette gjelder bullmastiff, bordeaux dogge, grand danois, leonberger, maremma, engelsk mastiff, napolitansk mastiff, newfoundlandshund, landseer, pyreneerhund og sankt bernhardshund.

Hunden må være norskeid

For å få avlest bildene og registrere resultatet, må hunden være norskeid. Hunder som er importert til Norge fra utlandet og som ennå ikke er omregistrert, vil bli registrert i NKK samtidig med at resultatet fra HD-avlesningen registreres. Det er også mulig å få HD-undersøkt uregistrerte rasehunder og blandingshunder. Men også for disse er det et krav om at hunden er ID-merket senest samtidig med HD-undersøkelsen.

For å få raskest og billigst mulig avlesing av resultatet er det en fordel å gå inn på kennelklubbens hjemmeside der man kan, som medlem av en hundeklubb, bestille og betale for et skjema som tas med til den veterinæren som skal HD-fotografere hunden. Du må først logg deg inn på Min side. Derfra bestille rekvisisjon til HD fotografering. Alternativet er å få tilsendt en faktura fra NKK som må betales før bildene avleses.

Undersøkelse på grunnlag av mistanke om HD

Enkelte unge hunder viser tydelige problemer med sine hofteledd og det er derfor av stor interesse å få undersøkt disse før hunden har oppnådd minstealder for offisiell HD-fotografering. I dette tilfellet kan røntgenbildene sendes til offisiell avlesning og sentral registrering selv om hunden ikke har nådd minimumsalder.

Når hunden sover tas ett bilde mens hundens bakbein er strekt rett bakover

Tid for HD-undersøkelse

Siden hunden får et beroligende middel som den kan bli kvalm av, bør den ikke ha fått mat den morgenen den skal fotograferes. Husk å ta med deg skjemaet dersom du har bestilt dette gjennom NKK og registreringsbeviset og papirer på ID-merking.

Du må regne med at det tar ca. 2 uker fra bildene blir sendt inn til du får svar via mail eller i posten. Men noen ganger kan det ta kortere tid, andre ganger lengre tid.

Hva koster det?

Fra 1.1.2007 er prisen på HD-avlesing i kennelklubben kr. 200. Prisen kan endre seg, så sjekk hva det koster på kennelklubbens hjemmeside. Hvis du ikke har bestilt og betalt skjema på internett før HD-røntgen, vil du få tilsendt en faktura fra NKK på gebyret pluss et fakturagebyr på kr. 50. I tillegg skal dyrlegen ha betalt for den medisinen han gir for å bedøve hunden, for bildene han tar og tiden som går med. Prisen varierer mye fra sted til sted men koster vanligvis mellom kr. 1000 til kr. 1800.

Dogweb

Alle HD-resultatene lagres i kennelklubbens databank, Dogweb. Alle som er medlem i en hundeklubb samarbeidende med NKK har automatisk gratis tilgang til denne databanken. Her kan du gå inn for å finne HD-status på potensielle avlsdyr, foreldre til valpen du lurer på og ikke minst kan du enkelt og greit finne slektninger og tidligere produserte avkom. Dette er til stor hjelp for deg som leter etter en valp eller potensiell partner med så friske linjer som mulig.

Du logger deg inn på Dogweb ved å registrere deg som bruker på kennelklubbens hjemmeside. Når du har registrert deg, kan du gå direkte inn på Dogweb via Min side på www.nkk.no

Historikk

I Norge startet man med røntgenundersøkelse av hofter tidlig på 70-tallet. Fra 1987 ble det krav om kjent HD-status på foreldre for registrering i NKK av avkom for noen raser.

HD-statistikk for alle raser fra 1974 finner du på NKK’s hjemmeside. Statistikken ligger på siden Om hund - statistikk. Dette er en stor fil, så du bør ha litt kapasitet på nettoppkoblingen før du laster ned.

DianaMiranda

20.november

huff, det er enda 7 måna til vi skal rønke Mira, og selv at begge foreldrene er fri, æ e litt stressa. Gruer meg sikkelig.

sivva

20.november

Arvbarheten på HD ligger faktisk så høyt som 25-55%

sivva

20.november

Heldigvis er nuffen min fri for HD og AA, venter bare på at bullmastiffen min skal bli gammel nok til å røntges.. hun må være fylt 18 måneder.. Jeg har hatt en bullmastiff med HD grad E og det var ikke noe trivelig å se utviklinga hans.. han ble bare 3 år, da kunne han ikke gå de to trappetrinna ute en gang.. hadde han nok etpar år for lenge egentlig..

sivva

20.november

"Hvorfor får en hund HD? Utviklingen av HD skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Arvbarheten for HD er i overkant av 20%. Dette betyr at også andre faktorer virker inn for om hunden utvikler HD eller ikke. 20% er en meget høy arvbarhet og man tror at en hund ikke kan utvikle HD med mindre den har gener for dette. Like viktig er det å være klar over at til tross for at en hund har gener for å utvikle HD så trenger den ikke å utvikle symptomer, dersom miljøet har vært optimalt fra valpekassa til HD-fotografering." Dette med arvbarhet var veldig overraskende lavt egentlig... hadde trodd det var høyere.

Desperado

20.november

Grovt sagt så kan man ikke utvikle HD med mindre man har gener for det. Men en hund med gener for HD trenger ikke utvikle HD dersom den ikke har alt for mange gener for denne sykdommen og dersom miljøet under oppveksten er maks. Den samme hunden i et dårlig miljø kunne ha utviklet HD.

Spike

20.november

Dersom ein vaksen hund har HD - kan ein då avgjere om det skuldest arv eller miljø?

Islein

17.november

Leo er sjekket for HD og AD og er fri fra begge deler! :D

kuling1

20.november

HD er no shiit, ble overlykklig når e fikk vite at inegn av hundene våres har hd : D