Fadderhund i skolen

- Norge er et U-land når det kommer til hund som terapeut, sa Øystein Eikeseth i Norsk Kennel Klub. Hva er vel da mer naturlig enn å vende nesen mot et naboland for å se hvordan de bruker hunden i skolesammenheng?- Norge er et U-land når det kommer til hund som terapeut, sa Øystein Eikeseth i Norsk Kennel Klub. Hva er vel da mer naturlig enn å vende nesen mot et naboland for å se hvordan de bruker hunden i skolesammenheng?

Sara Karlberg fra den Svenska Terapihundskolan.

I Sverige driver Sara Karlberg og kolleger den "Svenska Terapihundskolan", og de har satt i gang og lykkes med et konsept i barnehager og skoler som heter "Fadderhunden". Ved hjelp av fadderhunden lærer barna om tre nøkkelegenskaper som er viktige å ha med seg videre i livet: Empati, respekt og ansvar.

Fadderhundene blir brukt til å besøke barnehager og skoler, og skape trygghet rundt hunden, men de blir også brukt som et pedagogisk verktøy for læring.
- Vi jobber mye i leken, og vi har lagt opp et gjennomtenkt konsept som er koblet til læreplanen. Det gjør at pedagogene som er involverte kan bruke læringen, selv når vi ikke er der med hundene, forteller Karlberg om deres prosjekt.

I grupper med barn fra ett til tre år ligger hovedfokuset på at barna skal lære seg å forstå at det er hunder i samfunnet, mens i grupper fra tre til fem år får barna lov å være mer sammen med hundene, og kan også ta et ”faddermerke”.
- Faddermerket består av å hilse på en hund på riktig måte, og klarer man det får man et merke hvor det står at ”Jeg er en god kompis”, forteller Sara.

Jobber med grupper

Det er ikke bare for å skape trygghet rundt hunden som er viktig i arbeidet til Fadderhunden. De bruker også hunden som terapeut for å bygge opp forhold innad i gruppa.
- Vi treffer gjerne gruppen tre til seks ganger, og hunden virker gruppestyrkende, og gir tillitt til hverandre. Vi kan også gå inn i en gruppe etter samtaler med lærer eller pedagog og styrke enkeltindivider eller bearbeide konflikter innad i gruppen ved hjelp av oppgaver med hund, forteller Sara. 

Gruppearbeidet foregår for eksempel igjennom organiserte leker, som at hunden får på seg en slags kløvsele hvor barna skal samarbeide om å plukke opp små baller og samle dem i selen til hunden. De har også en lek som kalles ”faddertoget” hvor fokus ligger på det å tørre å være nær hverandre.

Det er viktig å ha trygge hunder når man jobber med barn i skolen. (Foto: Svenska Terapihundskolan)

Må ha trygge hunder

På Terapihundskolan utdanner de hunder til å være gode barnehunder. De må da først igjennom en evne-test som forteller om hunden er egnet til å jobbe med barn. Deretter går hunden et kurs for å bli fadderhund. Det går over seks dager, hvor de tre første dagene fokuseres på generell samhandling med barn og ungdom, mens de tre siste dagene går mer i dybden på fadderhunden, et prosjekt som heter R.E.A.D (Reading Education Assistance Dogs, assistenthund til lesing) og tegnspråk.

- Det er veldig mange hunder som ikke egner seg til barn, og det er ikke rettferdig overfor hunden hvis den da blir satt i en situasjon hvor den skal jobbe med barn, forklarer Sara, og understreker at det er mange hunder som kan jobbe med barn uten å like det.

- De gjør det fordi de jobber for sin fører, ikke fordi de liker det selv, sier hun.

Når de er ute på oppdrag varierer det hva slags type hunder de har med seg, og de velger ut hundene etter hva slags målgruppe de har.

- Skal vi jobbe med holdning og ”attitude” er kanskje en bostonterrier fin å bruke, mens i andre sammenhenger kan en stor hund være fint, da de kan trekke barn på akebrett for eksempel, sier Sara.

Hvordan får de innpass?

Sara forteller at det er utfordring å få hunden inn i barnehager og skoler, men de har i hovedsak jobbet seg inn mot private aktører på markedet.
- Vi prøver å selge inn oppdrag, også gjelder det å få dem til å våge å prøve. Det er litt enklere med private aktører, da de har litt større frihet med økonomien, sier Sara.

Det finnes også norske aktører på markedet, som tilbyr hund i undervisning med barn. Følg med på hunden.no for å få vite mer om det.

Dette er andre artikkel i en omfattende serie som omhandler temaet "hund og barn". Serien har utspring i NKK sin konferanse med samme navn.

Første artikkel finner du her:
Samlet på seminarHundeelsker

20.november

Så nydelig!! Dette skulle flere skoler hatt!

ellbell

20.november

Veldig spennende! Vi har brukt masse hund i skolesammenheng der jeg jobber som lærer! Selv min litt sære cockersnupp har masse godt å lære bort til elver som sliter psykisk!